Meer informatie over online kopen

Kopen via internet zit de laatste jaren erg in de lift. Inmiddels doen veel consumenten een beroep op webwinkels als ze zich een nieuw product willen aanschaffen. De belangrijkste redenen om via internet te kiezen, zijn de lagere prijzen, het gevarieerde productaanbod en de gebruiksvriendelijkheid. Het is natuurlijk veel comfortabeler om een televisie thuis te laten bezorgen dan om zelf zo'n grote zware doos in de auto zetten. Op het internet een reisje uitzoeken gaat ook veel sneller dan een lijvige vakantiegids doorbladeren.

Toch staan sommige consumenten nog wat huiverig tegenover het internet. Zo doen er nog steeds verhalen de ronde dat er "zakken met zand" en "dozen met stenen" worden verstuurd en ook het online betalen (vooral via creditcards) veroorzaakt nogal wat onrust. Hieronder geven wij u daarom wat nuttige informatie over kopen via internet.

Handelspraktijkenwet / wet marktpraktijken en consumentenbescherming
De handelspraktijkenwet, die onder andere het kopen op afstand regelt, geeft consumenten extra bescherming. Volgens deze wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien, maar waarbij de koop eigenlijk volledig gesloten wordt via een systeem voor "communicatie op afstand" (zoals dus het internet, maar ook bv. drukwerk of reclame in de pers met een bestelbon). De regels inzake verkoop op afstand gelden wel niet altijd, en zijn in het bijzonder niet van toepassing op financiële diensten of de bouw of verkoop van onroerende goederen. Ook reisovereenkomsten (u boekt bv. een vakantie via het internet) zijn in principe uitgesloten.

We gaan even op de belangrijkste rechten en beschermingsmaatregelen voor de consument in :

 • Consumenten hebben recht op een bedenktermijn van minstens 14 werkdagen na levering van een product of na de contractsluiting voor een dienst. Ze mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de verzendingskosten voor het terugsturen hoeven te betalen (voor zover de verkoper die tenminste aan de consument aanrekent). De verkoper mag verder ook wel bepaalde praktische voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst in principe automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de bedenktermijn.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, hoeft de consument het product niet meer te aanvaarden. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de bedenktermijn terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.


De bedenktermijn geldt niet in de volgende gevallen:
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
 • Bij elke bestelling moet de vermelding ‘bestelling met betalingsverplichting’ gemaakt worden. Dit moet worden gecommuniceerd op of bij de bestelknop;
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
 • Zijn identiteit, BTW-nummer, zijn geografisch adres, telefoonnummer, e-mail adres en maatschappelijke benaming van het bedrijf;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen), extra kosten (vracht-, leverings-, portokosten, etc) en recupel;
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • Ook eventuele beperkingen moeten transparant neergezet worden, bijvoorbeeld wanneer een webshop enkel binnen België levert;
 • Het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht (d.i. de bedenktermijn);
 • De manier waarop producten teruggeven worden en de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn;
 • De kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wanneer deze op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend (bv. duurder telefoontarief).
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering bijkomend nog de volgende gegevens verstrekken:
 • De voorwaarden voor de uitvoering van de bedenktermijn;
 • Het geografische adres van de verkoper waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • Gegevens omtrent bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
 • Indien het contract van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar : de voorwaarden voor ontbinding.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de bedenktermijn van minstens 14 kalenderdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen(met een maximum van twaalf maanden).

BeCommerce-label en Thuiswinkel Waarborg
Het BeCommerce-label is een keurmerk dat toegekend wordt aan bedrijven die lid zijn van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) en de deontologische Code van het BDMV aanvaarden. Webwinkels die het ‘BeCommerce Guaranteed’-logo dragen, worden dus eerst op een aantal criteria getoetst, vooraleer ze aanspraak maken op het keurmerk. BeCommerce wil op deze manier consumenten het signaal geven dat ze in alle veiligheid kunnen shoppen.
Zie ook http://www.becommerce.be.

Ook in Nederland bestaat er een soortgelijk label. Het Thuiswinkel Waarborg is een keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via onder andere internet. Winkels die lid worden van Thuiswinkel Waarborg moeten zich eveneens houden aan duidelijk omschreven regels.
Zie ook: http://www.thuiswinkelwaarborg.nl

Extra informatie:
Garantie
Buitenlandse producten