Procedure reviewfraude Kieskeurig.nl

Kieskeurig.nl heeft als doel om consumenten zo goed mogelijk te voorzien van betrouwbare informatie. Hiervoor heeft Kieskeurig.nl verschillende voorwaarden bepaald waar de aangesloten webwinkels aan moeten voldoen.

Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid te waarborgen monitort Kieskeurig.nl of de aangesloten webwinkels zich aan de voorwaarden houden. Indien een winkel zich niet aan de voorwaarden houdt met betrekking tot reviewfraude, treedt de procedure reviewfraude in werking. Hierbinnen vallen bijvoorbeeld het achterlaten van een review door een medewerker, het sturen op positieve reviews en het houden van reviewacties welke niet aan onze voorwaarden voldoen.
De volgende stappen worden ondernomen:

Procedure reviewfraude

 1. Constatering eerste vergrijp
  De webwinkel krijgt telefonisch een waarschuwing van Kieskeurig.nl met de uitleg van het vergrijp. Deze waarschuwing wordt per e-mail bevestigd, inclusief een officiële brief. De betreffende review(s) wordt offline gehaald. Hierbij ontvangt de webwinkel ook de waarschuwing dat bij een volgend vergrijp de winkel één week offline wordt gehaald.
   
 2. Constatering tweede vergrijp
  De webwinkel wordt één week offline gehaald. De webwinkel wordt hier telefonisch van op de hoogte gebracht. Deze waarschuwing wordt per e-mail bevestigd, inclusief een officiële brief. Hierbij ontvangt de webwinkel ook de waarschuwing dat bij een volgend vergrijp de winkel één maand offline wordt gehaald.
   
 3. Constatering derde vergrijp
  De webwinkel wordt één maand offline gehaald. De webwinkel wordt hier telefonisch van op de hoogte gebracht en krijgt hier per e-mail een bevestiging van. In deze e-mail is een officiële brief bijgevoegd. Na één maand zet Kieskeurig.nl de winkel weer online.
   
 4. Herhaling van het vergrijp
  Wanneer Kieskeurig.nl wederom constateert dat er niet aan de voorwaarden van Kieskeurig.nl wordt voldaan, krijgt de webwinkel een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek wordt de verdere samenwerking met Kieskeurig.nl besproken. De webwinkel wordt hier telefonisch van op de hoogte gebracht en krijgt hier per e-mail een bevestiging van.

Let op: afhankelijk van het vergrijp, kan Kieskeurig.nl altijd afwijken van deze procedure.
Er bestaat een algemene procedure voor misleiding. Deze is te vinden op Procedure fraude en misleiding>faq > shopsupport > reviewfraude