Informatie over luchtreinigers

Vervuilde lucht is slecht voor de gezondheid. Maar ook bij gevoeligheid voor stof en pollen is een luchtreiniger aan te bevelen. In frisse lucht adem je beter en slaap je prettig. Hoe de luchtreiniger werkt kan je hier lezen.

Een luchtreiniger helpt bij het verwijderen van onder meer pollen, sigarettenrook en stof uit de lucht. Bovendien maakt het apparaat bacteriën en virussen onschadelijk, verwijdert het nare geurtjes, neutraliseert het schadelijke stoffen en vangt het haar op van huisdieren en zwevende deeltjes.

 

 

Bekijk alle Luchtreinigers

Wist je dat..

Een mens per dag ongeveer 22.000 keer ademt? We 60% tot 95% van onze tijd binnenshuis doorbrengen? En dat de lucht in huis soms twee tot tien keer meer vervuild is dan de lucht buiten?

Drie manieren van luchtreiniging
De wijze waarop een luchtreiniger zorgt voor een verbetering van het leefklimaat is onder te verdelen in drie manieren. Dit kan door middel van filters, de UV-licht en door ionisatie.

Filter

Een luchtreiniger met één of meerdere filters zuigt lucht uit de omgeving aan. De aangetrokken lucht wordt in het apparaat gereinigd omdat het door één of meerdere filters gaat. De opgeschoonde lucht wordt vervolgens weer uitgeblazen door de luchtreiniger.

Filters kunnen vervangbaar zijn, of permanent in de luchtreiniger zitten. Permanente filters moeten regelmatig worden gereinigd.

Luchtreinigers kunnen over verschillende soorten filters beschikken:

  • Voorfilter: Dit filter bestaat uit grote vakjes met daartussen ogenschijnlijke rasters, hiermee worden de grootste vuildelen uit gefilterd.
  • Koolstoffilter: Een dikker filter met als inhoud actieve koolstof. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die de eigenschap heeft allerlei stoffen aan zich te kunnen binden.

HEPA filter

HEPA(High Efficiency Particulate Air) -filter: Een HEPA-filter heeft de mogelijkheid om luchtpartikels te weerhouden van een diameter van 0,3 micrometer (één duizendste millimeter), met een effectiviteit van 99,97% of meer. Hiermee worden de meest lastig te filteren stofdeeltjes en bacteriën uit de lucht gefilterd. De meeste bacteriën hebben namelijk een diameter van ongeveer 0,3 tot 20 micrometer. Wat misschien niet door een HEPA-filter gefilterd wordt is bijvoorbeeld smog, rook en virussen.

UV-filter

Een UV-filter bij een luchtreiniger wil zeggen dat er in het apparaat een UV-lamp is geplaatst. Het ultra violet licht van de lamp doodt de bacteriën. Van alle soorten licht heeft UV licht de hoogste frequentie, de kortste golflengte en bevat hierdoor de hoogste hoeveelheid energie die met straling het buitenste membraam van het organisme doorboort en het DNA vernietigt. In de huidige luchtreinigers komen UV-filters maar weinig voor.

Ionisatie

Ionisatie is de meest veelbelovende vorm van luchtreiniging. Een luchtreiniger die ioniseert, produceert positief en negatief geladen ionen en verspreidt die in de ruimte. Deze ionen omsingelen als het ware de slechte stoffen, waarna door een chemische reactie deze stof onschadelijk wordt gemaakt.
Negatieve ionen hechten zich aan onder meer pollen, schimmels, sigarettenrook en stof en neutraliseren het schadelijke effect daarvan.

Beste luchtreinigers
Populairste luchtreinigers