Informatie over CV-ketels

De CV-ketel is er alleen voor verwarming (solo) of voor verwarming en heet water uit de kraan (combi). En wil je hoog of verbeterd rendement?


Bekijk alle CV-ketels

Werking CV-ketel

Een centrale verwarmingsketel (of CV-ketel) is een installatie die voor warm water zorgt en hiermee de kamers in bijvoorbeeld een huis verwarmt. De ketel heeft een gasaansluiting en verhit het water in het netwerk van buizen in de woning. Met de circulatiepomp wordt het warme water rondgepompt. De verbrande gassen worden afgevoerd door een rookafvoerkanaal. Een thermostaat zorgt voor de regeling van de warmtevoorziening. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd.

Solo-ketel

De solo-ketel word ook wel een conventionele ketel genoemd. Deze ketel verwarmt alleen het water voor de centrale verwarming. Voor verwarming én water uit de kraan of douche is een aparte boiler nodig of een combi-ketel. Solo betekent dus heel simpel gezegd: zonder warmwatervoorziening. Kies je voor de aanschaf en installatie van een solo-ketel dan heb je de keuze tussen de VR-ketel (Verbeterd Rendelemt) en de HR-ketel (Hoog Rendement). De keuze van de HR-ketel geniet uiteraard de voorkeur maar dit is niet altijd mogelijk. De plaatsing van deze ketel kan problemen geven omdat de luchtafvoer of schoorsteen niet geschikt is.

Boiler

De inhoud van de aparte boiler of geiser bepaalt hoelang en hoeveel warm water er uit de kraan komt. Hoe lang het duurt voordat het water uit de kraan warm wordt, heeft te maken met de plaatsing van de boiler. Hoe verder de boiler (of combi-ketel) van de kraan af zit, hoe langer het duurt. Als dit (te) lang duurt, is een close-in boiler een uitkomst. Dit is een compacte elektrische boiler die je dicht bij een tappunt installeert. Bijvoorbeeld in een keuken om zo snel warm water te hebben. Zodra er warm water van de CV-ketel beschikbaar is, schakelt de boiler zichzelf uit. Het waterpeil in de boiler is altijd constant, het water raakt dus niet "op" zoals vaak wordt gezegd maar de boiler kan de warmwatervraag op dat moment alleen niet aan.

Combi-ketel

Er wordt vaak alleen gedacht aan de centrale verwarming bij de aankoop van een CV-ketel. Maar net zo belangrijk is de voorziening voor warm water. Met de combi-ketel is geen aparte boiler nodig, want deze zit al in de ketel. Dit zorgt voor gemak en ruimtebesparing. Combiketels zijn er met Hoog Rendement (HR-ketel) en Verbeterd Rendement (VR-ketel). Let op, soms geeft de plaatsing van een HR-ketel problemen. De luchtafvoer of schoorsteen is dan niet geschikt. Een Verbeterd Rendement (VR)-ketel kan in deze gevallen meestal wel geplaatst worden.

Rendement cv-ketel

Het rendement is het percentage energie (gas) dat omgezet wordt in nuttige warmte. Dit geeft aan hoe zuinig een ketel is. De rendementen worden op de Europese manier genoteerd. Hierbij gaat men uit van de onderwaarde. De waterdamp die vrijkomt bij de verbranding wordt gezien als restproduct en de daarin aanwezige warmte wordt niet meegerekend bij het bepalen van het rendement. De rendementen worden gemeten onder gestandaardiseerde omstandigheden. In het dagelijks gebruik liggen de rendementen lager.

 • Solo- of conventionele ketel: het rendement gaat van 70 tot 80%, de resterende 20 tot 30% warmte gaat verloren tijdens het verwarmingsproces.
 • Verbeterd Rendement: het rendement is ongeveer 83 tot 90%.
 • Hoog Rendement: omdat de warmte uit de waterdamp door een HR-ketel wel wordt gebruikt, ontstaan er rendementen van meer dan 100%.

Vermogen cv-ketel

De capaciteit van de ketel is het nominaal vermogen in kW. Op elke ketel staat de capaciteit op het typeplaatje. Vervang je een oude ketel dan kan je hier makkelijk van aflezen hoeveel je nieuwe ketel nodig heeft. Ga je verbouwen of koop je voor het eerst een CV-ketel, dan is er een berekening voor de benodigde capaciteit. Voor elke kubieke meter is gemiddeld 80 Watt nodig. Voorbeeld: met een huis van 275 m³ is 22kW nodig. (275 x 0,08 = 22)

 • Rekensom: inhoud woning in m³ x 0,08 = benodigde kW
Wel zijn er een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij deze berekening. Bij een vrijstaand huis of hoekhuis is 10% meer capaciteit nodig. Bij een ruimte op het noordenis 10% meer capaciteit nodig. Bij een slecht geïsoleerd huis is 15% meer capaciteit nodig. En bij een goed geïsoleerd huis is 10% minder capaciteit nodig.
Deze berekeningen zijn richtlijnen, daarom adviseren wij je ook om altijd een deskundig persoonlijk advies te vragen bij een cv-installateur.

Open of gesloten cv-ketel

Een open CV-ketel gebruikt de lucht uit het vertrek waarin de ketel is geïnstalleerd. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende frisse lucht of ventilatie is in de ruimte waarin deze ketel hangt. Een CV-ketel met gesloten systeem komt het meeste voor. Met de ingebouwde ventilator zuigt de ketel de lucht van buiten aan. De verbrande gassen worden bij beide systemen naar buiten afgevoerd.

Keurmerk Gaskeur

Gaskeuren
Dit keurmerk stelt eisen aan de veiligheid, doelmatigheid en duurzaamheid en installatiegemak van de CV-ketel. Alle ketels zijn getest en hebben het keurmerk Gaskeur. Binnen het Gaskeur zijn weer verschillende categorieën.

 • Gaskeur Hoog Rendement
  Een ketel met HR-label is zuiniger met energie, omdat de CV-ketel condensatiewarmte uit de waterdamp van rookgassen hergebruikt. Er zijn drie klassen. HR 100 staat voor minimaal 100% rendement, HR 104 voor minimaal 104% en HR 107 voor minimaal 107%.
 • Gaskeur Schonere Verbranding
  Ketels met het SV-label zorgen voor een lage Nox-uitstoot en zijn daardoor extra milieuvriendelijk.
 • Gaskeur Naverwarming Zonneboiler
  Met een NZ-label is de CV-ketel geschikt als naverwarmer van een zonneboiler. Omdat de zon niet altijd schijnt, moet het water worden naverwarmd.
 • Gaskeur Comfort Warmwater
  Het CW-label is er alleen voor combiketels. Er zijn zes comfortklassen. Ketels met CW-label voldoen aan belangrijke basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement.

Kosten cv-ketel

Een HR-ketel is duurder dan een VR-ketel, maar wel zuiniger. Hoelang het duurt om dit verschil in kosten goed te maken, is te berekenen met de energiekosten en gemiddeld verbruik. In het algemeen is een HR-ketel goedkoper bij een jaarlijks verbruik van 1500 m³ gas. Voor HR-ketels zijn ook een afvoer voor condenswater en een ventilator nodig, die apart gekocht moeten worden.

Totale installatieprijs
In standaardgevallen komt de prijs van een HR-ketel inclusief installatie meestal uit op circa € 2100,-. De uiteindelijke prijs is echter voor iedere woning verschillend door de omstandigheden en je eigen wensen. Denk aan de plaatsingskosten en loodgieterkosten, maar ook aan de behoefte van de gebruikers en de isolatie van het huis. Met een bubbelbad en douchepaneel is meer capaciteit gewenst, ook als je tegelijkertijd wil douchen en warm water wil tappen. En eventuele uitbreidingen zoals een zonneboiler, modulerende klokthermostaat en thermostatische radiatorkranen hebben invloed op de prijs.

Deskundige aanpak

Het uitzoeken van een op jouw wensen gerichte CV-ketel is niet gemakkelijk, daarom adviseren wij je ook om altijd een deskundig persoonlijk advies te vragen bij een cv-installateur. De installateur kan je, aan de hand van je specifieke wensen, de juiste ketel adviseren. Wanneer je handig bent kun je de installatie van een cv-ketel zelf doen, maar verstandiger is het om de installatie van een CV-ketel door een specialist te laten doen. Ook het onderhoud en de inspectie kun je beter door een erkend installateur laten doen.

Veiligheid cv-ketel

Om een goede werking van je CV-ketel te kunnen garanderen, heeft de installatie periodiek onderhoud nodig. Zo wordt de uitstoot van gevaarlijke en schadelijke rookgassen (zoals koolmonoxide) tot een minimum beperkt. Ook houdt het de installatie in optimale conditie en worden onderdelen vervangen indien dit noodzakelijk is. Met deze controle houd je een veilige en energiezuinige installatie.

Veiligheid door inspectie
Een alternatief is je installatie alleen laten inspecteren. Er wordt gecontroleerd op de gasdichtheid van de gasleidingen, een visuele controle van de hele binneninstallatie en zonodig wordt ook het koolmonoxide-percentage van de gastoestellen in je woning gemeten. Van de controle krijg je een rapport, waarin de gebreken zijn aangegeven. Je beslist dan zelf of je deze gebreken laat repareren.

Beste cv-ketels
Populairste cv-ketels